Tagastamine ja vahetamine

Kaupa on võimalik tagastada 14 päeva jooksul, andes tagastamissoovist teada info@megapood.ee meilile.

Kaup ei tohi olla kasutatud ja kõik sildid peavad olemas küljes. Rikutud kaup tagastamisele ei kuulu.

Kauba tagastamiseks peab Klient täitma taganemisavalduse vormi. Taganemise avalduse tüüpvorm on saadaval alloleval veebilehel
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Megapood OÜ poolt. Toote tagastamisel on meil õigus tagastatavalt summalt kinni pidada ostuga seotud postikulud.

Kliendil on võimalus e-poest tellitud kaup 14 päeva jooksul vahetada. Alates esimest vahetusest tasub kõik postikulud klient.

Megapood OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Megapood OÜ õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.